Xavier Ulled Bertran

Tècnic Superior a l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural